bird
sun

Program

W Przedszkolu Mały Miś realizujemy program edukacyjny „Nasze Przedszkole” autorstwa M.Kwaśniewskiej i W. Żaby-Żabińskiej.  Program jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym, jest dostosowany do założeń aktualnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i zaleceń Ministra Edukacji Narodowej. Głównym celem programu jest wspomaganie rozwoju dziecka przez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych przyczyniających się do aktywnego nabywania przez nie doświadczeń. Treści programowe skoncentrowane są wokół aktywności dziecka: społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej aktywności ruchowej i zdrowotnej.

Zadaniem edukacji społecznej jest budowanie systemu wartości, kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, stwarzanie takich warunków ,które sprzyjają wspólnej i zgodnej zabawie, pogadanki tłumaczące dzieciom otaczający je świat, zaszczepiające w nich patriotyzm, ukazujące tradycje, święta i kulturę różnych krajów.

Stymulacja rozwoju mowy, ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania i pisania, poprawa koncentracji uwagi - to tylko niektóre cele edukacji językowej. Dzieci podczas zajęć grupowych, uczą się współpracy w zespole, przełamują nieśmiałość i ujawniają swój potencjał twórczy - a wszystko to w atmosferze doskonałej zabawy! W edukacji językowej wykorzystujemy zagadki słuchowe, opowiadania, wiersze, bajki, inscenizacje, historyjki obrazkowe, nauka płynnego, zrozumiałego dla innych wypowiadania się na dany temat.

W edukacji poznawczej bardzo ważne jest systematyczne poszerzanie wiedzy o otaczającym nas świecie, nauka logicznego myślenia, ćwiczenia pamięci, koncentracji, wykorzystywanie zmysłów w poznawaniu świata, dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie, rozumienie konieczności dbania o środowisko naturalne. W edukacji matematycznej opieramy się na dziecięcej matematyce prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej - gry, zabawy i ciekawe zadania kształtujące orientację przestrzenną, dziecięce kompetencje w dostrzeganiu rytmów, kształtujące umiejętność liczenia, numerowania, klasyfikowania, dodawania i odejmowania, a także mierzenia płynów i ważenie.

Edukacja artystyczna to słuchanie muzyki, śpiewanie piosenek, uczestniczenie w zabawach rytmicznych, wyrażanie siebie poprzez śpiew, taniec, rytm. To również zajęcia, podczas których dzieci poznają i wykorzystują różnorodne techniki plastyczne, mające na celu rozwijanie ich manualnych umiejętności.

W edukacji ruchowej i zdrowotnej wykorzystujemy gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne rozwijające sprawność fizyczną i koordynację całego ciała, poprawne posługiwanie się nazwami części ciała, poznawanie 
i przestrzeganie zasad dbałości o zdrowie.

Wszystkie zajęcia prowadzone w  przedszkolu  w ciągu dnia są w formie zajęć zorganizowanych z całą grupą, a także w małych zespołach i indywidualnie. Zajęcia  są  dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych każdego wychowanka. Metody pracy aktywizują dzieci i stymulują ich zmysły, a różnorodne formy pracy zaspakajają ich aktywność.

 

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30